Αποκτήστε πρόσβαση σε αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο

OPEN ARCHITECTURE

Εκμεταλλευτείτε τις υπεραξίες και τις διακυμάνσεις των παγκόσμιων αγορών για να δημιουργήσετε κεφάλαιο και να εκπληρώσετε κάθε οικονομικό σας στόχο

Μάθετε περισσότερα

Αξιοποιήστε το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών μας στη διαχείριση των κεφαλαίων σας

STRATEGIC INVESTMENT PORTFOLIO

Δημιουργία χαρτοφυλακίου “στα μέτρα σας”

Μάθετε περισσότερα

Εκμεταλλευτείτε την εμπειρία μας, μέσω των έτοιμων χαρτοφυλακίων μας

MadeLyd Fixed Portfolios

Ειδικά διαμορφωμένα χαρτοφυλάκια αμοιβαίων κεφαλαίων χαμηλού έως υψηλού ρίσκου/απόδοσης

Μάθετε περισσότερα

Βάλτε τα χρήματα σας να δουλεύουν για εσάς

MadeLyd Income Builder

Δημιουργία χαρτοφυλακίου που σας παράγει εισόδημα

Μάθετε περισσότερα

Δημιουργήστε το κεφάλαιο που επιθυμείτε

MadeLyd Capital Builder

Δημιουργία αποταμιευτικού λογαριασμού με αξία

Μάθετε περισσότερα

  Τι επιτόκιο παίρνετε για τις καταθέσεις σας ;  

Οι περσινοί τόκοι που πήρατε καλύπτουν τον πληθωρισμό;

  Έχετε άλλη επιλογή;  

 

  Αφήστε μας να αυξήσουμε και το δικό σας κεφάλαιο.  

Από μια πολύ μεγάλη γκάμα επενδυτικών επιλογών, επιλέγουμε τα προϊόντα που ταιριάζουν καλύτερα για την επίτευξη των στόχων σας.

Δημιουργούμε χαρτοφυλάκια με στόχο την καλύτερη δυνατή απόδοση των χρημάτων σας.

Παράλληλα εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή προστασία τους καθώς κύριο μέσο των χαρτοφυλακίων μας αποτελεί το ασφαλέστερο μέσο επένδυσης, τα αμοιβαία κεφάλαια.

Σε αυτήν την υπηρεσία μια σχέση εμπιστοσύνης είναι αναγκαία και θεμελιώδης.

Κλείστε ραντεβού σήμερα μαζί μας.
Ποιοι είμαστε

Ποιοί Είμαστε

Εκτός της εξασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων των πελατών μας μέσω της υπηρεσίας μας Insurance, στρατηγικό ρόλο στην εργασία μας κατέχει και η αποτελεσματική διαχείριση των κεφαλαίων τους.

Με την υπηρεσία αυτή, στόχος μας είναι η επίτευξη της καλύτερης δυνατής διαχείρισης τους εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες των αγορών που δίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών διαμορφώνονται εξατομικευμένα χαρτοφυλάκια για κάθε πελάτη μας που πάντα όμως συνάδουν με την επενδυτική αξιολόγηση της καταλληλότητας τους.

Αυτή καθορίζεται από τρεις κύριους παράγοντες:

 • Επενδυτικό Προφίλ: Εμπειρία & Γνώση
 • Επενδυτικό Στόχο: Προφίλ / Επίπεδο Ανοχής Κινδύνου
 • Οικονομικά Στοιχεία του Πελάτη

Οι περιουσίες των πελατών μας αντιμετωπίζονται με εξαιρετικά υψηλό αίσθημα ευθύνης,  σαν να αποτελούσαν δικά μας περιουσιακά στοιχεία.

Σύντομο ιστορικό

Σύντομο Ιστορικό

Η εκκίνηση της πορείας μας ξεκίνησε από αμιγώς ασφαλιστικές υπηρεσίες με στόχο την εξασφάλιση των πελατών μας από διάφορους κινδύνους. Ένας συνδυασμός πραγμάτων όμως, όπως τα μηδενικά επιτόκια των τραπεζών στάθηκε καταλύτης ώστε να προστεθεί η παροχή της διαχείρισης κεφαλαίων στις υπηρεσίες μας.

Στην πραγματικότητα με τη διαχείριση αυτή εξασφαλίζουμε τους πελάτες μας από ακόμα έναν κίνδυνο, αυτόν του πληθωρισμού. Ενδεικτικά να αναφερθεί πως μια μονάδα χρήματος το 2018 αγόραζε 0,7 φορές αυτού που αγόραζε το 2001. Με απλά λόγια, σε 17 χρόνια χάθηκε το 30% της αγοραστικής δύναμης του χρήματος σας.

Παράλληλα όμως δίνουμε σε αυτούς τη δυνατότητα να επιτύχουν και περαιτέρω οικονομική ευμάρεια, πέραν απλώς της υπερκάλυψης του πληθωρισμού.

 

Γιατί να επιλέξετε εμάς

Γιατί να επιλέξετε εμάς:

Ο Πελάτης στο Επίκεντρο

Είμαστε ανεξάρτητοι σύμβουλοι χωρίς κάποιον προϊοντικό περιορισμό ή με συγκεκριμένους στόχους πωλήσεων. Μοναδικός μας στόχος η ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών μας, γιατί η περιουσία τους είναι η περιουσία μας…

Εξατομικευμένη Επενδυτική Στρατηγική

Οι επενδυτές δεν είναι ίδιοι. Οι διαφορετικές ανάγκες, στόχοι και το επίπεδο ανάληψης ρίσκου που μπορεί να αναλάβει ο κάθε επενδυτής είναι βασικοί παράγοντες που θα καθορίσουν και τις προτάσεις μας, ώστε να διαμορφώσουμε από κοινού το ιδανικότερο για εσάς χαρτοφυλάκιο.

Ανταγωνιστική Τιμολογιακή Πολιτική

Διατηρούμε την τιμολογιακή μας πολιτική σε πολύ ανταγωνιστικά επίπεδα σε σχέση με την αγορά μας.

Εχεμύθεια

Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία τέτοιων υπηρεσιών είναι η εχεμύθεια. Το γνωρίζουμε καλά και γι’αυτό το λόγο αποτελεί βασική μας αρχή στη σχέση μας με τον πελάτη

Εξυπηρέτηση Με Ανθρώπινο Χαρακτήρα

Είμαστε οι σύμβουλοι σας για τη διαχείριση των οικονομικών σας. Αυτό σημαίνει πως η επικοινωνία μας δε θα μπορούσε να μην είναι συχνή και έντονα διαπροσωπική, με διαρκή ενημέρωση σας για τις εξελίξεις που υπάρχουν στο έντονα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διεθνούς Κύρους Συνεργασίες

Συνεργαζόμαστε με πολλά κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό για να προσφέρουμε στους πελάτες μας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Οι σχέσεις μας, επιτρέπουν στους πελάτες μας την πρόσβαση και τους όρους, που συνήθως απευθύνονται σε πελάτες με εξαιρετικά υψηλή καθαρή αξία ή θεσμικούς επενδυτές.

 

 

Πρώτος τρόπος συνεργασίας:

  OPEN ARCHITECTURE  

 

 

Αυτός ο τρόπος συνεργασίας μας, αφορά σε ανθρώπους που έχουν τη δική τους συγκεκριμένη θέση για τις αγορές. Έχουν τη γνώση που χρειάζεται ώστε να μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των μέσων που θέλουν να χρησιμοποιήσουν για τη δημιουργία του δικού τους προσωπικού χαρτοφυλακίου.

Τα μέσα από τα οποία μπορεί να γίνει η επιλογή για το σκοπό αυτό είναι τα εξής:

Ομόλογα

 • Εταιρικά
 • Κρατικά

Μετοχές

 • Ελληνικό Χρηματιστήριο
 • Χρηματιστήρια εξωτερικού

ETFs (Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια)

Αμοιβαία Κεφάλαια

 • Διαχείρισης Διαθεσίμων
 • Ομολογιακά
 • Μετοχικά
 • Μικτής Στρατηγικής
Ομόλογα (Bonds)

Ομόλογα (Bonds)

Ένα ομόλογο είναι ένα χρεόγραφο, για το οποίο ο εκδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλει, στη λήξη της σύμβασης, την ονομαστική αξία αυτού και στην περίπτωση των ομολόγων με κουπόνι, σε τακτά προκαθορισμένα διαστήματα ποσό χρημάτων/τόκους (το κουπόνι). Τα ομόλογα εκδίδονται γενικώς για ένα καθορισμένης διάρκειας χρονικό διάστημα (η λεγόμενη ωριμότητα), μεγαλύτερο του ενός έτους. Ένα ομόλογο είναι απλώς ένα δάνειο, το οποίο αντλείται από τον εκδότη του δανείου όχι μέσω της τραπεζικής διαμεσολάβησης αλλά μέσω των κεφαλαιαγορών. Ο εκδότης είναι ο οφειλέτης, ο κάτοχος ομολόγων ο δανειστής και το κουπόνι (αν υπάρχει) είναι ο τόκος. Τα ομόλογα επιτρέπουν στον εκδότη να χρηματοδοτήσει μακροπρόθεσμες επενδύσεις με εξωτερικά κεφάλαια. 

 • Εκδότης: Είναι ο χρηματοοικονομικός οργανισμός (τράπεζα, εταιρεία, κράτος) ο οποίος δανείζεται κεφάλαια από τους επενδυτές με την έκδοση του ομολόγου.
 • Τοκομερίδιο ή κουπόνι: Οι περιοδικές πληρωμές τόκου που καταβάλλονται στον κάτοχο του ομολόγου.
 • Απόδοση (αγγλ. yield): Το καθαρό κέρδος από την αγορά των οµολόγων, το οποίο βασίζεται στην τιμή αγοράς και τον τόκο που θα αποκομίζει μέσω των κουπονιών ο επενδυτής.
 • Απόδοση στη λήξη (αγγλ. yield to maturity): Η απόδοση που αποφέρει ένα ομόλογο από την ημερομηνία αγοράς έως την ημερομηνία λήξης του.
 • Απόδοση κατά την ημερομηνία εξαγοράς (αγγλ. yield to call): Η απόδοση που αποφέρει ένα ομόλογο από την ημερομηνία αγοράς µέχρι την ηµεροµηνία εξαγοράς του από τον εκδότη του.

Πηγή: Wikipedia

Μετοχές (Stocks)

Μετοχές (Stocks)

Μετοχή είναι ένα από τα ίσα μερίδια, στα οποία διαιρείται το κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρείας. Η μετοχή, ως αξιόγραφο, ενσωματώνει τα δικαιώματα του μετόχου που πηγάζουν από τη συμμετοχή του στην ανώνυμη εταιρεία. Τα δικαιώματα αυτά, είναι ανάλογα του αριθμού μετοχών που κατέχει ο μέτοχος. Ενδεικτικά δικαιώματα που προκύπτουν από την κατοχή μετοχών είναι το ποσοστό ίσο με τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο μέτοχος προς το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, του μερίσματος από τα διανεμόμενα κέρδη της εταιρείας, καθώς και αντίστοιχο ποσοστό από την περιουσία της εταιρείας, σε περίπτωση που αυτή διαλυθεί. Αντίστοιχα έχει και τον αναλογούντα αριθμό ψήφων στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός εάν κατέχει μετοχές άνευ ψήφου.Οι μετοχές μπορεί να διακρίνονται σε κοινές, προνομιούχες και επικαρπίας, ονομαστικές και ανώνυμες, μετα ψήφου ή χωρίς ψήφο, σε διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήριο ή σε μη διαπραγματεύσιμες.

Οι μετοχές μπορεί να διακρίνονται σε κοινές, προνομιούχες και επικαρπίας, ονομαστικές και ανώνυμες, μετα ψήφου ή χωρίς ψήφο, σε διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήριο ή σε μη διαπραγματεύσιμες.

Η κοινή μετοχή είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος μετοχής και περιλαμβάνει όλα τα βασικά δικαιώματα ενός μετόχου, όπως δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, στην έκδοση νέων μετοχών, στο προϊόν της εκκαθάρισης, καθώς και δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας και συμμετοχής στη διαχείρισή της.

Η προνομιούχος μετοχή προσφέρει απλά ένα προβάδισμα έναντι των κατόχων κοινών μετοχών, στη λήψη μερίσματος και στη λήψη του προϊόντος της εκκαθάρισης σε περίπτωση διάλυσης της επιχείρησης, αλλά συνήθως στερείται του δικαιώματος ψήφου και συμμετοχής στη διαχείριση της επιχείρησης.

Όταν μια επιχείρηση που έχει εκδώσει μετοχές έχει κέρδη, μπορεί να μοιράσει μέρος των κερδών αυτών στους μετόχους της με την μορφή μερίσματος, που αντιστοιχεί σε κάποιο ποσό ανά μετοχή.

Πηγή: Wikipedia

Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια - ETFs (Exchange Traded Funds)

Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Exchange Traded Funds – ETFs)

Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Exchange Traded Funds -ETFs), είναι ίσως τα πιο ευέλικτα εργαλεία στη φαρέτρα ενός επενδυτή.

 • Συνδυάζουν πλεονεκτήματα διάφορων επενδυτικών μέσων όπως:
  • των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, δημιουργώντας διασπορά στην επένδυση και καλύπτοντας όλο το επενδυτικό φάσμα από:
   • μεγάλους μετοχικούς δείκτες
   • μεμονωμένες αγορές
   • γεωγραφικές περιοχές
   • μετοχικούς κλάδους
   • ομόλογα
   • εμπορεύματα
   • πολύτιμα μέταλλα
  • των Μετοχών, δίνοντας τη δυνατότητα για άμεση διαπραγμάτευση κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης
 • Τέλος, δίνουν τη δυνατότητα:
  • Μόχλευσης, πολλαπλασιάζοντας με κάποιον ορισμένο συντελεστή τα αποτελέσματα
  • Επένδυσης στην πτώση των αγορών.
Αμοιβαία Κεφάλαια (Mutual Funds)

Αμοιβαία Κεφάλαια (Mutual Funds)

Aμοιβαίο Κεφάλαιο (Α/Κ) είναι ένα χαρτοφυλάκιο Αξιών με διασπορά, εγγεγραμμένο ως μια “ανοιχτού τύπου” εταιρεία επενδύσεων, το οποίο πουλά μερίδια στο ευρύτερο κοινό σε μια συγκεκριμένη τιμή και τα επαναγοράζει την στιγμή που αυτό απαιτηθεί, στην πραγματική λογιστική τους αξία.

Αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένας χρηματοοικονομικός διαμεσολαβητής που επιτρέπει σε μια ομάδα επενδυτών να τοποθετήσουν τα χρήματά τους σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο επενδυτικό σκοπό. Σύμφωνα με το νόμο 3283/2004, το αμοιβαίο κεφάλαιο ορίζεται ως ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες και μετρητά, της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ΄αδιαιρέτου σε περισσότερα πρόσωπα. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ότι στερείται νομικής προσωπικότητας και ότι το κεφάλαιό του είναι μεταβλητό (open-end fund).

Το Αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ένα διαχειριστή κεφαλαίων που είναι υπεύθυνος για την επένδυση των χρημάτων σε συγκεκριμένα χρεόγραφα (συνήθως μετοχές ή ομόλογα). Επενδύοντας σε ένα Α/Κ, ουσιαστικά ο επενδυτής αγοράζει μερίδια του Α/Κ και γίνεται μεριδιούχος. Έτσι, με την τοποθέτηση των χρημάτων του σε Α/Κ κάθε επενδυτής εκχωρεί το δικαίωμα στην ομάδα διαχείρισης του Α/Κ να επενδύσει εκ μέρους του κατά το δοκούν και εφόσον ικανοποιούνται οι όροι επίτευξης της μέγιστης δυνατής απόδοσης για τον κίνδυνο που διατρέχει η επένδυση. Σε αντίθετη περίπτωση, ο επενδυτής έχει την επιλογή να αποσύρει τα χρήματά του από το Α/Κ που απέτυχε το στόχο του και να τα τοποθετήσει σε κάποιο άλλο Α/Κ που εμφανίζει καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Η επιλογή του Α/Κ, στην οποία παίζει σημαντικό ρόλο η επίτευξη αποδόσεων στο παρελθόν, γίνεται με βάση το είδος των επενδύσεων στις οποίες τοποθετούνται τα χρήματα. Βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες επενδύσεις, με κίνδυνο ή χωρίς, σταθερού εισοδήματος ή υπεραξίας, επιτοκιακού χαρακτήρα ή μετοχικές, ελληνικές ή διεθνείς είναι τα κύρια είδη των επενδύσεων που επιλέγουν τα Α/Κ. Το είδος των επενδύσεων που επιλέγεται από τα Α/Κ είναι γνωστό εκ των προτέρων και διατηρείται χωρίς ουσιαστική μεταβολή και συνήθως χωρίς μετατροπή σε άλλη κατηγορία ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στους αρχικούς στόχους των επενδυτών.

 Πηγή: Wikipedia

 

 

Δεύτερος τρόπος συνεργασίας:

  STRATEGIC INVESTMENT PORTFOLIO  

 

 

Βήμα 1ο : Γνωριμία & Καθορισμός Προφίλ

Προκειμένου να είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε και τελικά να καταλήξουμε στο κατάλληλο για εσάς επενδυτικό χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να πάρουμε απαντήσεις σε κομβικά ερωτήματα.
Μερικά από αυτά είναι:

 • Τι προσδοκάτε από την επένδυση των κεφαλαίων σας;
 • Για τι χρονικό διάστημα θα κρατήσετε επενδεδυμένα τα χρήματα σας;
 • Τι διακυμάνσεις και τι επίπεδο ρίσκου είστε διατεθειμένος να αναλάβετε;

Όλα αυτά φυσικά μέσω προκαθορισμένων ερωτηματολογίων Συμβατότητας και Καταλληλότητας.

Βήμα 2ο : Δημιουργία Χαρτοφυλακίου

Με τα δεδομένα που θα έχουμε συλλέξει από εσάς και τον καθορισμό του επενδυτικού σας προφίλ, θα δημιουργήσουμε το προτεινόμενο για εσάς χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα περιέχει τα κατάλληλα σε είδος και ποσοστώσεις επενδυτικά προϊόντα.
Το Asset Allocation είναι το πιο κρίσιμο σημείο σε μια επένδυση καθώς αυτό είναι που τελικά θα καθορίσει την επιτυχία της ή όχι. Για το λόγο αυτό οφείλει να γίνεται με τη μέγιστη προσοχή.

Βήμα 3ο : Επαναπροσδιορισμός Χαρτοφυλακίου

Κατά τη διάρκεια της επένδυσης είναι βεβαίως πιθανή η ανακατανομή των επενδύσεων κάθε φορά που αυτό κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα με τις μεταβαλόμενες ανάγκες του πελάτη και την εξέλιξη των οικονομικών νέων ανά τον κόσμο.

 

 

Τρίτος τρόπος συνεργασίας:

  MadeLyd Fixed Portfolios  

 

 

Πρόκειται για έτοιμες λύσεις που έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν όλη τη γκάμα των πελατών ανάλογα με το προφίλ τους.

Απευθύνεται σε επενδυτές που δεν τους ταιριάζει κανένας από τους δύο προηγούμενους τρόπους συνεργασίας.

Οι λύσεις αυτές στην πραγματικότητα αποτελούν χαρτοφυλάκια δομημένα από αμοιβαία κεφάλαια.

 

Low Return

Το χαρτοφυλάκιο αυτό προορίζεται για επενδυτές που δε θέλουν να αναλάβουν μεγάλο ρίσκο στην επένδυση τους.

Η κατανομή του χαρτοφυλακίου είναι:

 • 80% ομόλογα
 • 20% μετοχές

Συνιστώμενος χρόνος διακράτησης 2-3 έτη

Medium Return

Το χαρτοφυλάκιο αυτό προορίζεται για επενδυτές που ενώ δε θέλουν να αναλάβουν μεγάλο ρίσκο στην επένδυση τους, επιδιώκουν μια μεγαλύτερη απόδοση από αυτή του Low Return.

Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο παρουσιάζει επίσης μεγαλύτερη διακύμανση.

Η κατανομή του χαρτοφυλακίου είναι:

 • 50% ομόλογα
 • 50% μετοχές

Συνιστώμενος χρόνος διακράτησης 2-3 έτη

High Return

Το χαρτοφυλάκιο αυτό προορίζεται για επενδυτές που παρουσιάζουν μεγάλη ανοχή στο ρίσκο κι επιδιώκουν τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση από τα τρία χαρτοφυλάκια.

Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο μαζί με τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση παρουσιάζει και τη μεγαλύτερη δυνατή διακύμανση.

Η κατανομή του χαρτοφυλακίου είναι:

 • 20% ομόλογα
 • 80% μετοχές

Συνιστώμενος χρόνος διακράτησης 3-5 έτη

 

 

Τέταρτος τρόπος συνεργασίας:

  MadeLyd Income Builder  

 

 

Αυτή η επιλογή αφορά σε επενδυτές που είναι λάτρεις της “προθεσμιακής” και θέλουν ανά συγκεκριμένα διαστήματα να λαμβάνουν ένα επιτόκιο.

Ανάλογα και πάλι με το ρίσκο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ο εκάστοτε επενδυτής διαμορφώνονται τρία διαφορετικά χαρτοφυλάκια ώστε να μπορούν να καλυφθούν όλες οι κατηγορίες.

 

Low Return

Το χαρτοφυλάκιο αυτό προορίζεται για επενδυτές που δε θέλουν να αναλάβουν μεγάλο ρίσκο στην επένδυση τους.

Η κατανομή του χαρτοφυλακίου είναι:

 • 80% ομόλογα
 • 20% μετοχές

Συνιστώμενος χρόνος διακράτησης 2-3 έτη

Medium Return

Το χαρτοφυλάκιο αυτό προορίζεται για επενδυτές που ενώ δε θέλουν να αναλάβουν μεγάλο ρίσκο στην επένδυση τους, επιδιώκουν μια μεγαλύτερη απόδοση από αυτή του Low Return.

Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο παρουσιάζει επίσης μεγαλύτερη διακύμανση.

Η κατανομή του χαρτοφυλακίου είναι:

 • 50% ομόλογα
 • 50% μετοχές

Συνιστώμενος χρόνος διακράτησης 2-3 έτη

High Return

Το χαρτοφυλάκιο αυτό προορίζεται για επενδυτές που παρουσιάζουν μεγάλη ανοχή στο ρίσκο κι επιδιώκουν τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση από τα τρία χαρτοφυλάκια.

Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο μαζί με τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση παρουσιάζει και τη μεγαλύτερη δυνατή διακύμανση.

Η κατανομή του χαρτοφυλακίου είναι:

 • 20% ομόλογα
 • 80% μετοχές

Συνιστώμενος χρόνος διακράτησης 3-5 έτη

 

 

Πέμπτος τρόπος συνεργασίας:

  MadeLyd Capital Builder  

 

 

Η χρήση των τακτικών καταβολών ως αποταμιευτική λύση αποτελεί τον πλέον σύγχρονο τρόπο επένδυσης, ο οποίος σας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσετε έξυπνα τα χρήματά σας σε Αμοιβαία Κεφάλαια.

Είναι ένα σύγχρονο και ευέλικτο σύστημα επένδυσης, το οποίο επιτρέπει στον οποιοδήποτε ανεξαρτήτως ηλικίας, οικονομικής επιφάνειας και λοιπών περιορισμών να σχεδιάσει τη ζωή του όπως την ονειρεύεται.

Μπορείτε να επιλέγετε:

 • το Αμοιβαίο Κεφάλαιο
 • τη στρατηγική επένδυσης
 • το ποσό επένδυσης
 • τη συχνότητα καταβολής

Σας δίνεται η δυνατότητα:

 • δημιουργίας κεφαλαίου
 • συμπληρωματικής επένδυσης
 • προσωρινής διακοπής 
 • άμεσης ρευστοποίησης

Τα ποσά που καταβάλετε έχουν εξαιρετικά υψηλό ποσοστό επένδυσης.

Με αυτόν τον τρόπο επένδυσης επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου καθώς δεν επενδύετε όλο το κεφάλαιο εφάπαξ, αλλά αγοράζετε μερίδια σε διαφορετικά επίπεδα τιμών.

Χάρη στις σταδιακές καταβολές επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση της απόδοσης καθώς εκμεταλλεύεστε όλες τις οικονομικές συγκυρίες των αγορών.

Δείτε πόσο μπορεί να αξίζουν τακτικές συμμετοχές των 1200 το χρόνο μετά από 15, 20 και 30 έτη, ξεκινώντας με μηδενικό κεφάλαιο.

Έτη επένδυσης

Ποσό επένδυσης

Μέση απόδοση 4%

Μέση απόδοση 6%

Μέση απόδοση 8%

Τελικό κεφάλαιο

Κέρδος

Τελικό κεφάλαιο

Κέρδος

Τελικό κεφάλαιο

Κέρδος

15

18.000€

24.691€

6.691€

29.227€

11.227€

34.835€

16.835€

20

24.000€

36.800€

12.800€

46.435€

22.435€

59.295€

35.295€

30

36.000€

69.636€

33.636€

100.954€

64.954€

150.030€

114.030€

Σημείωση: Ο παραπάνω πίνακας σχεδιάσθηκε με την παραδοχή ότι η μέση ετήσια απόδοση για τις ως άνω χρονικές διάρκειες θα είναι 4%, 6% και 8% αντίστοιχα. Η καταβολή των τακτικών συμμετοχών υποθέτουμε ότι γίνεται στην αρχή κάθε περιόδου σε μηνιαία βάση. Δεν έχουν υπολογισθεί τυχόν προμήθειες, φόροι ή λοιπά κόστη επένδυσης. Η επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια μπορεί να έχει και αρνητικές αποδόσεις.