Είμαι σωστά Ασφαλισμένος;

  • Ποιους κινδύνους ακριβώς θέλετε να καλύψετε; Τι είδους κάλυψη θέλετε να έχετε;
  • Πως και ποια πράγματα δηλώθηκαν κατά τη σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου; Δηλώθηκαν όλα όσα έπρεπε; (κρισιμότερο σημείο της ασφάλισης)
  • Γνωρίζετε τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας; Σας δίνουν το επίπεδο κάλυψης που πραγματικά θα θέλατε;

Εάν σε κάποιο από τα παραπάνω ερωτήματα δε μπορείτε να δώσετε σαφή απάντηση, τότε καλό θα ήταν να επανεξετάσετε το ασφαλιστήριο σας.

Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρόκειται για μια συμβολαιογραφική πράξη μεταξύ πελάτη και ασφαλιστικής εταιρίας.

Όπως κάθε συμβολαιογραφική πράξη λοιπόν, έτσι και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο διέπεται από όρους βάσει των οποίων θα αποζημιωθείτε σε περίπτωση ζημιάς.

Στους όρους αυτούς όμως υπάρχουν εξαιρέσεις και προϋποθέσεις κάλυψης τις οποίες επιβάλλεται να γνωρίζετε.

Θα χαρούμε να εξετάσουμε μαζί σας την αρτιότητα των ασφαλιστηρίων σας σε σχέση με:

  • Την πληρότητα των καλύψεων που χρειάζεστε κι επιζητείτε
  • Τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή των καλύψεων που σας παρέχει το συμβόλαιο σας
  • Τις εξαιρέσεις που υπάρχουν στο συμβόλαιο σας κι αν αυτές σας βρίσκουν σύμφωνο κι ενήμερο

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε την επαγγελματική μας γνώμη.