Οι επαγγελματικές ασφαλίσεις αφορούν είτε ελεύθερους επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών, είτε επιχειρήσεις όλων των μορφών.

Πρόκειται για εργαλεία που βοηθούν στον οικονομικό προγραμματισμό μιας επιχείρησης.

Με την άρτια χρήση τους, η επιχείρηση μπορεί να προκαθορίσει το μέγιστο ποσό που μπορεί να της κοστίσει πάσης φύσεως ζημιά, χωρίς ποτέ να κινδυνέψει η βιωσιμότητα της.

Επιπλέον, πρόκειται για έξοδα τα οποία εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα μιας επιχείρησης πράγμα που τα καθιστά άκρως δελεαστικά με τη σωστή χρήση τους.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να σας δείξουμε τρόπους που μπορεί να επωφεληθεί η επιχείρηση σας μέσω ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Κλείστε μια δωρεάν συνεδρία σήμερα μαζί μας

Οι επαγγελματικές ασφαλίσεις μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις επιμέρους κατηγορίες:

 • Ασφαλίσεις περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης
 • Ομαδικές ασφαλίσεις
 • Ασφάλιση ευθυνών επιχείρησης ή ελεύθερου επαγγελματία
 • Ειδικές ασφαλίσεις

  Ασφαλίσεις περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης  

Ασφάλιση  Εγκαταστάσεων της Επιχείρησης

Η επιχείρηση είναι μια μηχανή παραγωγής χρήματος. Σε αυτήν στηρίζουν οι ιδιοκτήτες τις φιλοδοξίες τους, τα όνειρα τους, την επιβίωση τους… Τη ζωή τους και της οικογένειας τους! Δεν πρόκειται απλώς για τέσσερις τοίχους αλλά σε πολλές περιπτώσεις η επιχείρηση κάποιου κρύβει τους κόπους και τα όνειρα μιας ζωής.

Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος…

Εξασφαλίστε πως η επιχείρηση σας θα μείνει ανοιχτή ότι κι αν συμβεί.

Με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο επιχείρησης μπορούν εν δυνάμει να ασφαλιστούν:

 • Το κτίριο
 • Το περιεχόμενο

Στο περιεχόμενο περιλαμβάνονται:

  • τα εμπορεύματα
  • οι Α’ Ύλες
  • ο εξοπλισμός της επιχείρησης
  • τα έπιπλα
  • τα κόστη για τροποποιήσεις/βελτιώσεις/ανακαινίσεις στο κτίριο
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Ενδεικτικά κάποιοι βασικοί κίνδυνοι για τους οποίους προσφέρεται κάλυψη είναι:

 • Πυρκαγιά
 • Σεισμός
 • Πλημμύρα
 • Βανδαλισμοί
 • Κλοπή/Ληστεία

Από φορολογικής απόψεως το έξοδο αυτό εκπίπτει πλήρως, μειώνοντας έτσι το πραγματικό κόστος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για τον επιχειρηματία.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξασφαλίσετε σήμερα κιόλας την επιχείρηση σας!

Αν η επιχείρηση σας «ξεφεύγει» από τις συνηθισμένες δραστηριότητες, εμφανίζοντας είτε μεγάλη συσσώρευση κεφαλαίων, είτε κάποια αυξημένη επικινδυνότητα, τότε θα χρειαστεί μια ιδιαίτερη προσέγγιση.

Ασφάλιση επιβίωσης επιχείρησης (ασφάλιση εταίρων επιχείρησης)

Ακριβώς όπως μια επιχείρηση ασφαλίζει τα άψυχα περιουσιακά της στοιχεία, έτσι μπορεί να ασφαλίσει και τα έμψυχα.

Οι άνθρωποι της επιχείρησης είναι αποδεδειγμένα αυτοί που μπορεί να οδηγήσουν μια επιχείρηση στην επιτυχία ή αντίστοιχα και στην αποτυχία.

Στην Αμερική μετά την ασφάλιση για εξασφάλιση περιουσίας ενός φυσικού προσώπου, η ασφάλιση μετόχων για την εξασφάλιση επιβίωσης μιας επιχείρησης είναι η συχνότερη ασφάλιση ζωής.

Ο λόγος είναι απλός. Σε περίπτωση απώλειας ζωής κάποιου εκ των μετόχων, η επιχείρηση βάσει στατιστικών είναι σχεδόν βέβαιο πως θα “κλείσει”.

Σε αυτήν την ασφάλιση, οι μέτοχοι ασφαλίζουν τη ζωή τους και την ικανότητα τους για εργασία ώστε σε εκείνες τις περιπτώσεις να εξαγοραστεί το μερίδιο τους από τους νόμιμους κληρονόμους του παθόντος και έτσι η επιχείρηση να συνεχίσει να λειτουργεί.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

  Ομαδικές ασφαλίσεις  

Ομαδικά Προγράμματα Υγείας & Σύνταξης

Οι πιο πετυχημένες επιχειρήσεις διαχρονικά είναι αυτές που είχαν και έχουν τους πιο ικανοποιημένους υπαλλήλους.

Το έμψυχο δυναμικό μιας επιχείρησης είναι ο σημαντικότερος πυλώνας που στηρίζει την ίδια την επιχείρηση.

Σήμερα, ακόμα κι επιχειρήσεις με λίγους υπαλλήλους στο δυναμικό τους έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν αυτούς και τις οικογένειες τους εμπράκτως μέσω ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Μπορούν να εξασφαλιστούν τα έξοδα της υγείας τους, η σιγουριά για την οικογένεια τους σε περίπτωση απώλειας του εισοδήματος τους είτε από ασθένεια, είτε από ατύχημα. Μπορεί ακόμα να εξασφαλιστεί μέχρι και η στοχευμένη αποταμίευση τους!

Αποδεδειγμένα, εταιρίες με τέτοιου είδους ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια έχουν τους πιο «πιστούς» υπαλλήλους.

Το σημαντικότερο σημείο όμως σε αυτού του είδους τα συμβόλαια είναι πως το κόστος τους εκπίπτει από τη φορολογία της επιχείρησης.

Συνοψίζοντας:

 • Ενδυνάμωση της επιχείρησης προσφέροντας σιγουριά & αξία στους υπαλλήλους της επιχείρησης
 • «Δέσιμο» των υπαλλήλων με την επιχείρηση
 • Μειωμένο πραγματικό κόστος, αφού τα έξοδα αυτά εκπίπτουν από τη φορολογία
Επικοινωνήστε μαζί μας

  Ασφάλιση ευθυνών επιχείρησης ή ελεύθερου επαγγελματία  

Επαγγελματικές Ευθύνες

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ: ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ

Άρθρο 914 – Έννοια

Όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει.

Αυτός παραπάνω είναι ο ορισμός που δίδεται στον αστικό κώδικα περί της έννοιας της αδικοπραξίας.

Με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, καλύπτεται η εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-938 του Α.Κ. για ζημιές, που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους, από υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου.

Καλύψεις των συμβολαίων:

 • Παραλείψεις και λάθη σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου
 • Δαπάνες δικαστικής / εξώδικης υποστήριξης
 • Έξοδα διερεύνησης και εξακρίβωσης του συμβάντος
 • Απώλεια εγγράφων
 • Απιστία υπαλλήλων
 • Δυσφήμιση / Συκοφαντική Δυσφήμιση
Επικοινωνήστε μαζί μας

Δείτε εδώ περισσότερα για διάφορες κατηγορίες επαγγελμάτων.

Γενική & Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ: ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ

Άρθρο 914 – Έννοια

Όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει.

Αυτός παραπάνω είναι ο ορισμός που δίδεται στον αστικό κώδικα περί της έννοιας της αδικοπραξίας.

Παρόλο που αυτός ο ορισμός αποτελεί κοινή λογική σε μια πολιτισμένη κοινωνία και κανένας ιδιοκτήτης επιχείρησης δε θα ήθελε να προκαλέσει κάποια ζημία σε κάποιον τρίτο, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου δε μπορούν να προβλεφθούν και να αποφευχθούν, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ μεγάλες αξιώσεις τρίτων.

Με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, καλύπτεται η εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-938 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του.

Η κάλυψη της εργοδοτικής ευθύνης καλύπτει τις ζημιές που μπορεί να υποστούν οι εργαζόμενοι του ασφαλισμένου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διευθυντών & Στελεχών (D&O)

 • Ο χρόνος που διατίθεται στα στελέχη μιας επιχείρησης για τη λήψη αποφάσεων είναι σημαντικά περιορισμένος
 • Ο όγκος των πληροφοριών που πρέπει να διαχεριστούν είναι τεράστιος και πολλές φορές ελλιπής
 • Οι διαδικασίες ελέγχου και αναφορών εντός της επιχείρησης για την ιχνιλάτηση ενός πιθανού σφάλματος είναι ελλιπείς
 • Ειδικά στις μικρότερες επιχειρήσεις δεν ακολουθούνται πρότυπα διαδικασιών για τον περιορισμό των σφαλμάτων και των κινδύνων
 • Ο ανταγωνισμός κάθε μέρα μαγαλώνει και περισσότερο
 • Περιβάλλον οικονομικής πίεσης με έλλειψη ρευστότητας, αύξηση φορολογίας, χρεοκοπίες…
 • Αυξημένες απαιτήσεις από πελάτες, μετόχους, προμηθευτές
 • Τροποποιημένο κι αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο

Ο ν.3604/2007 τροποποίησει το ν.2190/1920 περί ΑΕ.

Με την τροποποίηση αυτή, τα μέλη του ΔΣ και τα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης φέρουν ευθύνη για τις πράξεις, λάθη και παραλείψεις τους κατά την άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων, με την προσωπική τους περιουσία.

Οι απαιτήσεις μπορεί να προκύψουν από:

 • Ανταγωνιστές (6%)
 • Έμμεσες απαιτήσεις μετόχων (7%)
 • Προμηθευτές (9%)
 • Ρυθμιστικές αρχές (11%)
 • Μέτοχοι (24%)
 • Εργαζομένους για κακή εργατική πρακτική (39%)

Σε περίπτωση που προκύψει μια απαίτηση η εταιρία έχει να αντιμετωπίσει:

 • Χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες με νομικά και δικαστικά έξοδα ή/και εξώδικους συμβιβασμούς
 • Προβλήματα με τη φήμη της στην αγορά
 • Προβλήματα ρευστότητας εξαιτίας αυτής της μη αναμενόμενης ζημιάς
 • Τα στελέχη της εταιρίας με αυτήν την εσωτερική αναταραχή δε λειτουργούν συγκεντρωμένα στο έργο τους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει και σε νέα λάθη-ζημιές

Επειδή λοιπόν η εταιρία είναι πολύ πιθανόν να μη θέλει να αναλάβει το κόστος αυτής της ζημιάς, τα στελέχη της που θα κριθούν υπαίτια για το σφάλμα θα κληθούν να αποζημιώσουν από την προσωπική τους περιουσία.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Τι είδους απαιτήσεις μπορεί να υπάρξουν όμως;

Από εργαζομένους:

 • Παράνομη απόλυση
 • Παράβαση κανονισμών εργασίας ή όρων σύμβασης εργασίας
 • Μεροληπτική διάκριση
 • Στέρηση προαγωγών και αυξήσεων
 • Σεξουαλική παρενόχληση

Από μετόχους:

 • Κακή διαχείριση, αναίτια έξοδα, παράβαση καθήκοντος, αμοιβές, εσωτερική πληροφόρηση
 • Παραπλάνηση (π.χ. περιπτώσεις δημιουργικής λογιστικής)
 • Παραβίαση του καταστατικού της εταιρίας

Από προμηθευτές & ανταγωνιστές:

 • Μη τήρηση συμφωνιών ή συμβατικών υποχρεώσεων αθέμιτο ανταγωνισμό, μονοπωλιακές πρακτικές
 • Εκμετάλλευση «ευαίσθητων» εμπορικών πληροφοριών
 • Χρήση απατηλών μεθόδων προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών
 • Παραποίηση οικονομικών στοιχείων
 • Ηθική βλάβη

Αστική Ευθύνη Προϊόντος & Ανάκληση Παρτίδας

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Άρθρο 926 – Ζημία από περισσοτέρους
Αν από κοινή πράξη περισσοτέρων προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία.

Άρθρο 927 – Αναγωγή μεταξύ τους
Εκείνος που κατά το προηγούμενο άρθρο κατέβαλε ολόκληρη την αποζημίωση έχει δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών. Το δικαστήριο προσδιορίζει το μέτρο της μεταξύ τους ευθύνης ανάλογα με το βαθμό του πταίσματος καθενός. Αν δεν μπορεί να εξακριβωθεί ο βαθμός αυτός, η ζημία κατανέμεται μεταξύ όλων σε ίσα μέρη.

Πρακτικά λοιπόν, από τον προμηθευτή της Α’ Ύλης μέχρι και τον πωλητή του προϊόντος στον τελικό καταναλωτή όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης, μέχρι και εφόσον αποδειχτεί η υπαιτιότητα κάποιου συγκεκριμένου παράγοντα σε αυτόν τον παραγωγικό κύκλο.

Ελαττωματικό είναι το επικίνδυνο προϊόν που αντιδιαστέλλεται από το ασφαλές.

Ο καταναλωτής αρκεί να αποδείξει το ακειμενικό γεγονός πως το προϊόν ήταν ελαττωματικό.

Ο παραγωγός, για να απαλλαγεί πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει πως η ελαττωματική ιδιότητα του προϊόντος δεν οφείλεται σε δικές του λανθασμένες ενέργειες κατασκευής ή συντήρησης έως τη στιγμή που τα προϊόντα αυτά βγήκαν από την επιχείρηση του.

Με την εναρμόνιση της χώρας μας με το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θεσπιστεί «αντικειμενική» και «απεριόριστη» ευθύνη των παραγωγών από τη διάθεση ελαττωματικών προϊόντων στην αγορά.

Ενδεικτικά οι καλύψεις:

 • Αξιώσεις από ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων/υλικές ζημίες.
 • Αξιώσεις από σωματικές βλάβες τρίτων. Οι αξιώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ποσά για:
 • Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης/ηθικής βλάβης.
 • Ιατρικά έξοδα (αμοιβές ιατρών, εξετάσεις, φάρμακα, φυσιοθεραπευτές, θεραπείες, νοσήλια, κλπ)
 • Διαφυγόντα κέρδη
 • Διάφορα έξοδα, όπως ιατρική περίθαλψη, χρήση ταξί ή ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, οικιακής βοηθού, αποκλειστικής νοσοκόμας, λήψης βελτιωμένης τροφής.
Επικοινωνήστε μαζί μας

  Ειδικές ασφαλίσεις  

Ασφάλιση Έργων (Εργολάβοι)

Αρκεί μόλις μια λάθος εκτίμηση ή ένας λάθος υπολογισμός για να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά σε ένα κατά τα άλλα εξαιρετικό έργο… Το αποτέλεσμα αυτού του λάθους ή αστοχίας μπορεί να αποβεί μοιραίο και να κοστίσει από μερικές υλικές ζημιές, μέχρι μερικές ζωές. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη αυτού του αποτελέσματος θα βαρύνει τον υπεύθυνο αυτού του έργου.

Για αυτούς τους λόγους θεωρείται κάτι παραπάνω από ουσιώδης η κάλυψη της αστικής ευθύνης αυτών των έργων.

Ενδεικτικά μπορεί να δοθεί κάλυψη για:

 • Κινδύνους που σχετίζονται με Μελέτη – Επίβλεψη – Υπηρεσίες Συμβούλου
 • Κινδύνους που σχετίζονται με τυχαία γεγονότα (φωτιά, πλημμύρα, κλπ), με ασυνήθη φυσικά φαινόμενα ή και με ανωτέρα βία (σεισμός, θεομηνία), δολιοφθορές κλπ.
 • Ατυχήματα σε Τρίτους ή και σε εργαζόμενους στα πλαίσια κατασκευής του έργου
 • Κατασκευαστικοί-τεχνολογικοί κίνδυνοι ανθρωπογενούς χαρακτήρα, σχετιζόμενοι με λανθασμένη μελέτη, κακοτεχνία ή ελαττωματικό υλικό (δηλαδή, αντίστοιχα ευθύνη Μελετητή, Κατασκευαστή, Προμηθευτή).
Επικοινωνήστε μαζί μας

Ασφάλιση Πιστώσεων

Πολλοί πελάτες αδυνατούν να πληρώσουν τις οφειλές τους κι έτσι δημιουργούνται χρέη προς τις επιχειρήσεις τα οποία μπορεί να επηρεάσουν ακόμα και τη βιωσιμότητα τους.

Με την ασφάλιση των εμπορικών πιστώσεων δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συναλλάσσονται με βεβαιότητα, δημιουργώντας τον προϋπολογισμό τους χωρίς έκτακτες κι ανεπιθύμητες πιστώσεις.

Έτσι η επιχείρηση αυτή μπορεί να κάνει άφοβα τις κινήσεις που χρειάζεται να κάνει για να εξελιχθεί χωρίς να την επηρεάζουν οι κίνδυνοι των επισφαλειών που υπάρχουν στο σύγχρονο εμπορικό περιβάλλον.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ασφάλιση Μεταφορών

Σε αυτόν τον κλάδο ασφάλισης μπορούν να ασφαλιστούν τα πάσης φύσης μεταφερόμενα προϊόντα, εμπορεύματα, και γενικώς αντικείμενα που:

 • Εισάγονται
 • Εξάγονται
 • Διακινούνται στο εσωτερικό

Μέσω:

 • Θαλάσσης
 • Χερσαίων οχημάτων
 • Αεροπορικώς
 • Με συνδυασμό των προηγούμενων.

Η ασφάλιση μεταφορών γίνεται με βάση τις διεθνείς ρήτρες Α, Β, C με βάση τις ανάγκες των πελατών και τη φύση του κινδύνου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε ποιο προϊόν ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Οι ιδιοκτήτες μιας μεταφορικής εταιρίας, οι επιχειρηματίες που διαθέτουν δικό τους στόλο μεταφορικών μέσων καθώς κι αυτοί που μεταφέρουν Α’ Ύλες με μέσα τρίτων μπορούν να εξασφαλίσουν τα μεταφερόμενα εμπορεύματα/Α’ Ύλες.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις θα γνωρίζουν από την πρώτη κιόλας ημέρα του έτους πως δε θα υπάρχει κάποιο έκτακτο κόστος για την επιχείρηση τους καθώς αυτό θα έχει διασφαλιστεί από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μεταφορών που θα έχουν κάνει. Έτσι μπορεί να πραγματοποιηθεί ένας πλήρης προϋπολογισμός χωρίς απρόοπτα, έκτακτα κόστη κι έξοδα!

Λειτουργήστε έξυπνα κι εξασφαλιστείτε σήμερα!

Νομική Προστασία

Ένας επιχειρηματίας στο σύγχρονο περιβάλλον έχει πάρα πολλές έγνοιες στο μυαλό του.

Από την υπερβολική και παράλογη αύξηση του ενοικίου του καταστήματος του που του επιβάλλει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, μέχρι τις οφειλές που εκκρεμούν προς την επιχείρηση του, οι πιθανότητες να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό για τη συμβουλή του ή ακόμα και για την υπεράσπιση του σε διάφορα νομικά θέματα που μπορεί να προκύψουν, είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Ενδεικτικές περιπτώσεις που η νομική συμβουλή/υπεράσπιση είναι απαραίτητη:

 • Διεκδίκηση Αξιώσεων Αποζημίωσης
 • Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια
 • Υπαλληλικές / Εργατικές διαφορές με το Προσωπικό της Επιχείρησης
 • Μισθωτικές Διαφορές με τον Ιδιοκτήτη της Επιχειρηματικής / Επαγγελματικής Στέγης
 • Προσεπίκληση των Ασφαλιστικών Εταιριών που καλύπτουν Ασφαλισμένη Επιχείρηση
 • Διαφορές της Ασφαλισμένης Επιχείρησης με Ασφαλιστικές Εταιρίες
 • Διαφορές με Σωματεία Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων
 • Διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών
Επικοινωνήστε μαζί μας